Chat with us, powered by LiveChat

Velkommen til Beitostølen Resort!

book nå

Steinars STIPEND

ET MINNEFOND ETTER STEINAR HOVI.

Gründer, verdiskaper, servicehelt og familiemann:
Steinar Hovi døde 16. november 2013.

– Med fokus på noen av hans sterkeste personlighetstrekk; Engasjement, Vilje og Kjærlighet, har vi etablert et minnefond og stipend vi ønsker at skal komme både ansatte i bedriften han etablerte til gode, men også lokalmiljøet og Øystre Slidre, forteller Atle Hovi, eldste sønn og administrerende direktør for Beitostølen Resort.

Det er allment kjent at det var kreften som tok Steinar Hovi, men gutta, Atle og Bjørnar, har valgt å benevne minnefondet «HJERTESAK»:

– Jeg hadde ingen klar plan, men jeg gjorde det jeg hadde lyst til. Hvis jeg skal komme med et råd til unge mennesker i dag må det være å følge hjertet sitt.

Steinar Hovi (Fatter’n til Atle og Bjørnar ❤︎)


– Går du med en idé, et ønske om å ta et kurs, en studietur, etterutdanning eller har du et prosjekt på gang, business eller pleasure som trenger litt drahjelp, da kan du søke om støtte og tilskudd til hele eller deler av en utgift, kostnad, eller investering, forklarer Atle.

Den eksterne potten stiller man også svært åpen i forhold til:
– Vi er nysgjerrige på gode historier og ønsker det beste for Beitostølen og for Øystre Slidre. Her kan foreninger, organisasjoner, SFO, idrettslag, husflid, slektsforskere, samlere og privatpersoner … alle som trenger økonomisk støtte til noe, sende inn en søknad. Dette gjør vi for fatterns kjærlighet til Fjellet, til Folk og til Familien, forteller Atle.

Det er avsatt kr. 30.000,- årlig.
Kr. 10.000,- interne kandidater (Må ha et ansettelsesforhold tilknyttet Beitostølen Resort.)
Kr. 20.000,- eksterne kandidater og prosjekter.

Hvor mye kan det søkes om:
Det kan søkes om støtte på inntil kr 10.000 pr prosjekt/person internt og inntil kr. 20.000,- pr. prosjekt/person eksternt. Søknad om støtte skal sendes skriftlig vedlagt nødvendig dokumentasjon og referanser. Tilsagn om støtte er totalt begrenset til kr 30.000 det enkelte år. Beløpet skal deles mellom flere innkomne søknader. 

Søknadens innhold:

  • 1A. (Intern kandidat/prosjekt) Søkerens navn, alder, bostedsadresse, bakgrunn (relevant for hva det søkes støtte til) og tilknytning til Beitostølen Resort.
  • 1B. (Ekstern kandidat/prosjekt) Søkerens navn, alder, bostedsadresse, bakgrunn (relevant for hva det søkes støtte til).
  • 2. Hva det søkes om støtte til. Beskrivelse av prosjekt/aktivitet, varighet og en oversikt over hva kostnadene for å gjennomføre aktiviteten vil beløpe seg til.
  • 3. Opplysning om eventuell annen form for finansiering av aktiviteten – f.eks egenfinansiering, del av et fellesprosjekt med andre, tilskudd fra andre etc.
  • 4. Referanser bes oppgitt. 

Søknadsfrist:
Søknadsfristen er 1. oktober det enkelte år. For sent innkomne søknader blir ikke vurdert. Søknaden, med eventuelle vedlegg, sendes elektronisk.

Styrets sammensetning:
Fondets styre er styret for Beitostølen Resort. Vedtak om tildeling eller avslag på støtte skal gjøres i plenum. Styrets beslutninger kan ikke ankes. 

Søknad sendes til: atle@beitostolen.com

– Hvis du liker noe, er sjansen stor for at du også er ganske dyktig til det. Jeg har sagt det til sønnene mine også; gjør det som føles rett.

Steinar Hovi (Fatter’n til Atle og Bjørnar ❤︎)

.

Utdelte midler:

2021:
DANIEL SVEUM: Kr 5000,- nye ski. Mål om å nå verdenstoppen å konkurrere i XGames, OL, WC, etc.
ALEXANDRA HENDERSON og redningshunden Ted : Kr 8000,- til trening av Norske Redningshunder. Økt sikkerhet i fjellet ved Beitostølen, Valdres og Jotunheimen.
MARIT VESTHEIM: Kr 7000,- Stølskonsert på Rensend. Kultur og opplevelser i Øystre Slidre.

2022:
EIVOR MELBYBRÅTEN Kr 10.000,- fra Øystre Slidre. Mål om å kjempe om medaljer i skiskytter OL 2026
MARTIN OPPHEIM ØSTLI Kr 10.000,- fra Øystre Slidre. Deltakelse på ukes trening med keepertrener i Hertha Berlin.
Resort-ansatt: LASSE DEHLE Kr 10.000,-. Deltakelse på INTERSKI kongress med ny kunnskapsformidling i skiskolen på Beitostølen.