Chat with us, powered by LiveChat

Velkommen til Beitostølen Resort!

book nå

GJENDE: 1, 2 og duo

Fleksibelt lokale med skillevegg som tar opptil 40 personer.

Gjende-lokalet er et fleksibelt og spennende lokale med umiddelbart utsyn inn i Beitohallen (om man vil). Enestående møtelokale tilkoblet arrangementer som måtte finne sted i Beitohallen. Fantastisk rom rigget om til crew og backstage ved show, konserter og arrangementer med artister og underholdere.
Praktisk møterom når du ikke skal samle de største gruppene.
Her er man mer for seg selv enn midt i konferanseavdelingen med godt armslag for lek, lyd og teambuilding.

Utstyr:
✅ WIFI
✅ PROJEKTOR
✅ LERRET
✅ WHITEBOARD
✅ FLIPOVER

SKOLEOPPSETT: ✅ 14 pers (Gjende 1)
SKOLEOPPSETT: ✅ 16 pers (Gjende 2)
SKOLEOPPSETT: ✅ 30 pers (Gjende duo)
KINOOPPSETT: ✅ 15 pers (Gjende 1)
KINOOPPSETT: ✅ 20 pers (Gjende 2)
KINOOPPSETT: ✅ 40 pers (Gjende duo)
STYREBORD: ✅ 12 pers (Gjende 1)
STYREBORD: ✅ 14 pers (Gjende 2)
STYREBORD: ✅ 18 pers (Gjende duo)
U-BORD: ✅ 10 pers (Gjende 1)
U-BORD: ✅ 12 pers (Gjende 2)
U-BORD: ✅ 14 pers (Gjende duo)
40 m2 (Gjende 1)
50 m2 (Gjende 2)
90 m2 (Besseggen storsal)