Familieslalåmrenn

Familieslalåmrenn arrangeres i regi av skiskolen en dag i uken.

Arrangeres ved Ola-Expressen en dag i uken.

I vinterferie og høytider arrangeres rennet gjerne som kostymerenn.

 

Kontakt skiskolen for nærmere informasjon og priser.

Tlf. 61 34 14 60

www.beitoaktiv.com

 

https://www.facebook.com/beitoaktivskiskole