Barnesnøscooter

Barnesnøscooter-kjøring til faste tider to dager i uken.

Tirsdag og lørdag kl. 15.00 kan barna utfolde seg på barnesnøscootere i eget, tilrettelagt område like ved skibakkene - parkeringsplassen ved kjelkeheisen. Aktiviteten passer for barn mellom 6 og 12 år.

Aktivitet må bestilles på skiskolekontoret senest dagen før.

Priser:
Kr. 75/- pr. barn for et definert antall runder.

Mer info:
Beitostølen Skiskole & Aktiv tlf. 61 34 13 60.

https://www.facebook.com/beitoaktivskiskole