Via Ferrata

Via Ferrata - fjellet er utstyrt med faste sikringsmidler som stålwire, bøyler, stiger og bruer. Med guide tar du deg gjennom rutene.

Det er 2 ulike traséer ved Bygdin, ca 12 km fra Beitostølen langs fv 51.

På Synshorn Via Ferrata er det 14 års aldersgrense, og alle turer krever guide.

For all informasjon og bestilling, se www.synshorn.no

eller send epost til info@synshorn.no