Løypekart turski

Oppdatert kart over turskiløypene 2017.

Vi gjør gamle gjester oppmerksomme på at i forb. med overgang til internasjonal merking av løyper, så har noen løyper skiftet farge og nummer.

Nye og oppdaterte kart kan kjøpes i resepsjonene, sportsforretninger og turistinformasjonen.