Barnas Ridderuke

Barnas Ridderuke arrangeres på Beitostølen i januar.

Dette er en vinteraktivitetsuke for barn og unge med funksjonsnedsettelser i alderen 10 – 16 år.

Barnas Ridderuke (BRU), har vært arrangert på Beitostølen hvert år siden 1983. Målet er å lære barna grunnleggende skiferdighet gjennom allsidig, tilpasset og tilrettelagt trening og leik med ski. Førstegangssøkere prioriteres.


Det blir lagt vekt på grunnleggende skiteknikk, tilpasning av riktig utstyr og evt. hjelpemidler.

Deltakerne får skiinstruksjon gjennom hele uka (mandag-torsdag). Instruk-sjonen foregår gjennom lek og turgåing, på flatmark og i bakker.

På kveldstid blir det arrangert under-holdning og sammenkomster.Les mer informasjon HER.