5 & 7 dagers skipakke Bergo Hotel

Bergo Hotel tilbyr spesialpris på 5- og 7 døgns skipakker (overnatting og hotellrom) i utvalgte uker fra januar til april 2021.

Priser søndag - fredag (5 dager) per person:
I dobbeltrom kr 3.250, -
I enkeltrom kr 4.250, -
Prisene inkluderer frokost and a 4-dagers heiskort.

Priser søndag - søndag (7 døgn) per person:
I dobbeltrom kr 5.950, -
I enkeltrom kr 7.350, -
Prisene inkluderer frokost and a 6-dagers heiskort.

Gunstige barnerabatter
Dette tilbudet er tilbys i ukene 1-6, 9-10, uke 12 og ukene 14-16.

 

For info og bestilling, kontakt Bergo Hotel på booking@bergo.no eller tlf. 61 35 11 00.