Beitostølen Resort bilde-/logodatabase

Bildene/Logoene i Beitostølen Resorts bilde./logodatadase er til fri bruk for alle som har til hensikt å markedsføre, skape interesse for, eller på annen måte fremme Beitostølen som reisemål.
Fotografen og www.beitostolen.com må krediteres ved bruk av bilder.
Krediteringen skal skje på selve bildet eller rett i nærheten av bildet.
Krediteringen kan også gjøres via mouse-over funksjon på websider eller i applikasjoner der dette er mer hensiktsmessig.

Du må godta Retningslinjer for bildedatabasen før du får tilgang til bildene/logoene.
Om du ikke er registrert fra før, gå til retningslinjer hvor det også står hvordan du får tilgang til bilde-/logodatabasen.

Beitostølen Resort image/brand image database

The pictures/brand images in Beitostolen Resorts image/brand image data base are free to use for anyone who intends to promote, create interest, or otherwise promote Beitostolen destination.
The photographer and www.beitostolen.com must be credited with regard to image use.
This credit shall be made on the image itself or right near the image.
This credit can also be done via mouse-over function on webpages or in applications where this is more appropriate.

You must accept the Guidelines for image/brand image database before you can access the images/brand images.
If you are not registered already, go to Guidelines to know how to access the image/brand image database.

Username  
Password