Beitostølen Resort Eiendom

Selskapet eier tomteområder i sentrum av Beitostølen, som gradvis utvikles i egen regi og sammen med andre i tråd med Beitostølens langsiktige målsetninger og markedets behov.

For informasjon om aktuelle prosjekter, enten det er kjøp eller leie, leilighet eller forretningslokal – ta kontakt med:

Adm.dir Atle Hovi – mail – telefon 99 58 10 00.

 

I tillegg har vi også næringslokaler vel egnet til f.eks. forretningslokaler eller til serveringsvirksomhet for utleie i Beitostølen sentrum. 

 

_______________

I tillegg ordinære utleie av våre leiligheter, hytter og hotellrom, kan vi også tilby åremålsleie av disse.

For nærmere informasjon om åremålsleie eller leie av næringsarealer, kontakt adm. direktør Atle Hovi på tel 99 58 10 00/alternativt mail.