Næringslokaler
Selskapet eier tomteområder i sentrum av Beitostølen, som gradvis utvikles i egen regi og sammen med andre i tråd med Beitostølens langsiktige målsetninger og markedets behov.

For informasjon om aktuelle prosjekter, enten det er kjøp eller leie, leilighet eller forretningslokal – ta kontakt med:

Adm.dir Atle Hovi – mail – telefon 99 58 10 00.

Innbydende og sentral pop-up-mulighet

Tilknyttet glasshjørnet på Gjestegården leier vi ut spennende lokale.

Ledig næringslokale på Beitostølen!

Kundevennlig lokale på 108 m² - ligger langs hovedveien, er godt synlig for besøkende til Beitostølen og har god parkering.
.
.