Retningslinjer for Beitostølen Resort bilde-/logodatabase

For tilgang til Beitostølen Resorts bildebank/logoer, les under.

Betingelser for bruk av Beitostølen Resorts bilde-/logodatabase:

1. Fotografiene/logoene er til fri bruk for alle som har til hensikt å markedsføre, skape interesse for, eller på annen måte fremme Beitostølen som reisemål.

2. Fotografiene kan ikke benyttes til direkte kommersielle formål. Det vil si at fotografiene ikke kan benyttes i produksjoner som er ment for salg, med unntak av reiselivshåndbøker.

3. Dersom fotografiene inneholder /gjengir kunstverk eller andre opphavsrettslige beskyttede verker, er bruker selv ansvarlig for å klarere rettigheter med rettighetshaver. beitostølen Resort er ikke ansvarlig for kunstnerens opphavsrett.

4. Beitostolen.com - og fotograf hvis oppgitt - skal krediteres på alle bilder bortsett fra et fåtall bilder med annen eiendomsrett. Krediteringen skal skje på selve bildet, rett under bildet eller i umiddelbar nærhet til bildet. Krediteringen kan gjøres via mouse-over funksjon på websider og i applikasjoner der dette er mer hensiktsmessig.

  • På trykk: Beitostølen Resort
  • På internett: klikkbar link til www.beitostolen.com (Turoperatører: Kreditér Beitostølen Resort)
  • På Instagram: @beitoresort_no

5. Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av fotografiene. Fotografiene må ikke manipuleres. Fotografiene må ikke endres eller gjengis slik at fotografens anseelse blir krenket.

6. Fotografiene som lastes ned, kan kun benyttes i produksjonen bestillingen er gjort for. De må deretter slettes. Ønskes fotografiene benyttet i ytterligere produksjoner, må fotografiene bestilles på nytt. Fotografiene må heller ikke lånes ut, selges, overleveres eller på annen måte overdras til andre uten Beitostølen Resorts samtykke.

7. Ved manglende kreditering/feilkreditering vil det bli fakturert for bruken i henhold til den enkelte fotografs gjeldende satser

8. Dersom betingelsene for bruk av fotografiene for øvrig ikke overholdes (dvs med unntak av manglende/feil kreditering), vil det bli avkrevd en overtredelsesbot på NOK 5.000. Ved feil bruk og manglende/feil kreditering, vil det både bli avkrevd overtredelsesbot og bli fakturert for bruken i henhold til den enkelte fotografs gjeldende satser.

Tilgang til Beitostølen Resorts bilde-/logobank:

For å få tilgang til Beitostølen Resorts bilde-/logobank hvis du ikke allerede er bruker, vennligst sendt en mail til audeva@beitostolen.com

og fortell hvordan bilder/logoer skal benyttes,  så sender vi deg brukernavn og passord.