Fra øvingene til spelet på Beitostølen i fjor (Foto: Helga Waagaard))

Spelet om Riddarspranget 2019

16.08.19 - 17.08.19
Spelet om Ridderspranget - forstillingen arrangeres på høyfjellsscenen på Beitostølen 16. og 17. august 2019.

 

Fredag 16.08.2019 kl. 17.00 og kl. 21.00

Lørdag 17.08.2019 kl. 17.00 og kl. 21.00

Billetter kr. 300 / 150 (6 – 17 år) på Ticketco eller i døra (skiheisen)

Spelet om Riddarspranget bygger på et gammelt sagn. Det er en historie om kjærlighet og bruderov, om fiskerett og eiendomsrett.

Barn, ungdom, voksne, hallingdansere, skatere og frivillige fra hele Valdres er med i stykket.

Ifølge fortellertradisjonen var Sigvat fra Leirhol på bruderov i Vågå, og røvet den vakre «Skårvangsola» fra ridder Ivar Gejsling. Sigvat ble naturlig nok forfulgt, og under flukten skal han ha hoppet over et juv med jenta. Juvet kalles Ridderspranget og finnes ved riksvei 51 etter Valdresflya.

Manuset er ved Olav Gullik Bø, og det er Gro Lystad og Liv Hege Nylund som setter opp forestillingen.

Musikken er komponert av Lars Skattebu. Silje Onstad Hålien har koreografi.

Det spesielle med dette nye spelet er at det er i en skaterampe-scene, 900 meter over havet, en høyfjellsscene.

 

 

R I D D A R S P R A N G E T

Soga om Sigvat og Skårvangssola     

 

Sigvat (1270-1340) levde på garden Leirhol i Vang i Valdres under Håkon V Magnusson

(konge 1299 - 1319). Han sat i kongens råd og var sysselmann i øvre Valdres og Hallingdal. Sysselmannen hadde ansvar for kongens inntekter (skattar og bøter), og hadde også viktige oppgåver innan rettsvesenet.

Sysselmannen var både kongens og dalens representant, og i saker der han skulle dømme, vart han naturleg nok ikkje alltid sett på med blide augo av bygdefolket.

Riddarstøga etter Sigvat står enno i  Leirholsgarden (museum).  Opprinneleg ei årestue frå 11-12-hundretalet, men Sigvat bygde på ei høgd ca. år 1300. Riddarstøga er truleg det første bustadhuset i Vang i to høgder.

Våpenskjoldet til Sigvat  vart i 1987 godkjent somkommunevåpen for Vang. 

Skårvangssola var ei vakker jente som budde i Vågå, tiltenkt ein annan riddar, gudbrandsdølen Ivar Gjesling på Sandbu, som også var sysselmann og like mektig som Sigvat.

Men Sigvat og denne jenta hadde møtst og syntest godt om kvarandre. Dei gjorde avtale om at ein gong Ivar var borte frå garden, skulle jenta sende bod etter Sigvat at han kunne koma og hente henne.

I dette spelet møter vi først den eldre Sigvat heime i garden sin, og får innsyn i kva ein kongens mann hadde av plikter og ansvar. Men mest følgjer vi den unge Sigvat og mennene hans på den spennande og ville ferda attende over fjellet med vakkerjenta frå Skårvangen i salen.

 

Sjølve Riddarspranget  - der Sigvat tok seg over elva Sjoa  - er lett å finne også i våre dagar, godt oppmerka frå riksveg 51 over Valdresflye. 

Prøv berre ikkje å gjera det dristige spranget etter!