Rock on Top of another Rock

Ta deg tid til å se duoen Peter Fischli og David Weiss’ monumentale steinprosjekt på Valdresflya.

Ta deg tid til å se duoen Peter Fischli og David Weiss’ monumentale steinprosjekt på Valdresflya - en del av en landsomfattende satsning der Nasjonale turistveger er i ferd med å utvikle 18 veistrekninger i Norge.

Prosjektet Rock on Top of another Rock inngår i et samarbeid med Serpentine Gallery, Hyde Park, London, og er en del av en landsomfattende satsning der Nasjonale turistveger er i ferd med å utvikle 18 veistrekninger, fra Varanger til Jæren. Til hvert av prosjektene inviteres kunstnere og arkitekter av internasjonalt format til å skape et verk som skal gi det enkelte sted en tydelig signatur, og som vil være en integrert del av naturopplevelsen i hvert av områdene.