Ridderspranget

Ridderspranget er et dypt og vel 2 meter bredt juv i elva Sjoa, og med en sagnomsust historie. 

Her presses vannet mellom steile bergvegger så skumsprøyten står. Bli kjent med hisrorien bak navnet Ridderspranget.

Navnet har juvet fått etter ridderen Sigvat av Leirholar som levde i Vang i Valdres på 1300-tallet.
Ifølge fortellertradisjonen var Sigvat på bruderov i Vågå, og røvet den vakre "Skårvangsola" fra ridder Ivar Gejslinge etter å ha svidd av hele gården. Sigvat ble naturlig nok forfulgt, og under flukten skal han ha hoppet over juvet med jenta i armene, og støtte den første av Ivars menn rett i fossen. Senere ble det forlik, og som skadebot måtte Sigvat gi fra seg nedre Heimdalsvatnet nord for Valdresflyi.

Fra rv. 51 fører en vel 1 km lang sideveg nedover mot Ridderspranget, til slutt er det et kort stykke på god sti. Vær forsiktig ute vedjuvet, spesielt når det er glatt, selv om det er rekkverk.