Nasjonal Turistveg Valdresflye

Nasjonal turistveg Valdresflye går mellom Garli (Beitostølen) og Hindsæter og er en 46 kilometer lang strekning langs fv 51. 

Denne veien gir vidsyn over fjell og vidde der den nærmest svever inn i Jotunheimen, som starten på en uendeleg reise.

Nordover ser du inn i Jotunheimen Nasjonalpark der fjella er brattare og villare enn sørover der landskapet strekkjer seg ut i rolege drag.

Her er det kulturlandskap med stølsdrift og mange av dei mest tradisjonsrike turistbedriftene i det norske høgfjellet. Store delar av vegen går over tregrensa med det høgaste punktet på 1389 meter over havet.

Nesten same kor du vel å stoppe kan du finne gode fotturar. Særleg i området rundt Gjende er det et stort nettverk av merka stiar som innbyr til både korte og lange turar. Besseggen er den mest kjente fjellturen av dei alle.

Vegen over fjellet er vinterstengt.

 

Se også informasjon fra NAF's reiseplanlegger.