Hegge Stavkyrkje

Hegge Stavkirke fra ca. 1180.

Hegge Stavkirke fra ca. 1180, ca 15 minutters kjøring med bil fra Beitostølen, har mange interessante utskjæringer og en interessant historie.

Utskårne hoder av de gamle norrøne guder øverst på stavene i kirkensloftetasje. Altertavlen viser nattverden og Getsemane hage.

Det knytter seg en interessant historie til tavlens tilvirkning og transporten av den.

Omvisning for grupper kan ordnes ved å rette spørsmål til Kyrkjekontoret.
Kontakttelefon 61 35 25 78.